SEARCH RESULTS

The organization for inclusive sports

  • Transparency rating
    (86%)
    Categories of Activities:

ארגון המנגיש פעילות ספורטיבית בענפי ספורט שונים עבור אנשים/ ילדים עם מגבלה קוגניטיבית התפתחותית. הפעילות בארגון מאפשרת למשתתפים לפתח מיומנויות ספורטיביות, להפגין את יכולותיהם, לפתח כישורים שונים וללמד את המשפחה והסביבה אודותם.

vחזון- באמצעות הספורט שאיפתנו לחולל שינוי חברתי ולשלבם באופן שווה בחברה. הספורט הינו גורם מחבר ועל המגרש המגבלה אינה באה לידי ביטוי וכך אנשים עם וללא מגבלה שווים.

vמטרה- באמצעות מפגשים משותפים על המגרש נאפשר את מיצוי היכולות והחוזקות של הספורטאים וכך נוכיח לאוכלוסיה כולה שהם שווים בין שווים.

Certificate of Good Standing
(Nihul Takin)
  
Financial Report (last tax year)   
Certificate of Financial Accounting
(Ishur Nihul Pinkasei Chesbonot)
  
Annual Report (last tax year) - Hebrew   
Certificate of tax-deductibility at source (Ishur Nikui Mas b'Makor)   
Annual Report (last tax year) - English   
Classification as non-profit organization (Sivug Malcar)   
Anticipated Budget (this coming year) - Hebrew   
Non-standard articles of incorporation
(Takanon Meuchad)
  
Anticipated Budget (this coming year) - English